Industriområdet Myrskatan

Fastigheter: Kalix 9:70–71, 5:68 m.fl.

Ägare: Kalix kommun

Detaljplan: Beslutsdatum 18/6 2010.

Egenskaper

Området ligger ca 2 km nordöst om Kalix centrum precis norr om godsbangården. Marken är
grovplanerad för industriändamål. Planen möjliggör industribyggnader med en byggnadshöjd
på 12 meter.

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA.
  • Området är inte anslutet till fjärrvärmenätet men ledningen ligger inte längre bort än att det är möjligt att dra en anslutning till området om behov uppstår.
  • Internet: anslutet till Kalixnet som har 100 megabits fiberkabel.

Exploatering: Området är oexploaterat och består av skogsbevuxen råmark.
Areal: ca 5 ha.

Industriområde Myrskatan

kalix-myrskatan

Karta i Google Maps

Visa Myrskatan på en större karta